Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor aanvang en tijdens het lidmaatschap van de Vuursche is het belangrijk om voorwaarden te weten: (dit document behoort als bijlagen-inschrijfformulier van ZC de Vuursche).

Het bestuur is te allen tijde om tussentijds wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken.

 

Alle leden die bijdragen betalen:

 • De te betalen bijdrage staat per categorie vermeld op de website.
 • De bijdrage van elk kwartaal van uw betaalrekening worden afgeschreven. Bij het uitvoeren van een lidmaatschap wordt de bijdrage geïncasseerd.
 • Het is belangrijk dat het saldo, op het moment van automatische incasso, voldoende is. Indien uw incasso wordt geweigerd dan zijn wij genoodzaakt € 3,50 administratiekosten per weigering in rekening te brengen.
 • In de bijdragen zijn opgenomen: trainingsfaciliteiten, competitiewedstrijden, diverse verzekeringen, lidmaatschap KNZB, startvergunningen en ontvangst van de periodieke die de zwemclub uitgeeft.
 • Bij het bereiken van de leeftijd van 12 en 16 jaar wordt de bijdrage automatisch omgezet naar de dan bijdrage.
 • Het bestuur kan het lidmaatschap van een lidmaatschap van de voorwaarden en verenigingen vastleggen.
 • Een kopie van de verenigingsstatuten is een verzoek bij de secretaris van het bestuur te verkrijgen.
 • Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens niet aan commerciële overhandigd.

De Donderkoppies:

 • Het bezit van het A- en B- zwemdiploma is verplicht.
 • De Donderkoppies 1 is voor jongens en meisjes tot 8 jaar.
 • De inschrijving als het lid is officieel ingevuld en ondertekend is nieuw schrijft bij de ledenadministratie/secretaris.
 • Geldende contributie wordt via automatische afschrijving van uw bankrekening geïncasseerd.
 • Het lidmaatschap wordt zonder wederopzegging per kwartaal stilzwijgend verlengd.
 • Opzegging van het lidmaatschap vóór de eerste dag van het volgende schriftelijk bij de secretaris van het bestuur binnen te zijn. Alleen deze opzegging is geldig.
 • Deelnemende kinderen zullen tussentijds, in overleg, of voor de achtste verjaardag doorstromen naar de Donderkoppies 2, de zwem- of waterpoloafdeling. Later zal de bijdrage worden geïnd.

Overige leden:

 • Het bezit van het A- en B- zwemdiploma is verplicht
 • Leden van Zwemclub De Vuursche zijn lid van 1 januari tot en met 31 december. Deze periode is gelijk aan de verplichtingen bij de KNZB
 • Het lidmaatschap wordt zonder wederopzegging jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Leden vóór 1 december schriftelijk hun opzegging aan de secretaris van het bestuur te melden. Alleen deze opzegging is geldig.
 • Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk: bij verhuizing buiten een straal van 15 km. buiten Baarn, als zwemmen op doktersadvies niet meer mogelijk is van bij een overschrijving naar een andere zwemvereniging.
 • Waterpololeden dienen bij inschrijving, een pasfoto voor hun verplichte legitimatiekaart in te leveren!
 • De inschrijving als nieuw lid is officieel, wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingediend bij de ledenadministratie/secretaris van het bestuur.
 • Het lidmaatschap gaat gelden na twee proef-trainingen.
 • Bij nieuwe leden de eerste incasso een kwaadaardige wordt met een bedrag van € 12,- zijnde inschrijfkosten.
 • Wanneer zwemleden deelnemen aan zwemwedstrijden waarvoor een startvergunning en/of startgelden is/zijn vereist wordt de bijdrage die automatisch wordt aangepast naar de uitvoeringsbijdrage.
 • Beginners en gevorderden hebben de mogelijkheid naast hun zwemtrainingen één keer per week deel te nemen aan de waterpolotraining. Indien zij deelneemt aan de waterpolo en/of meer dan één keer per week met de waterpoloërs traint, zal het zwemlidmaatschap worden omgezet naar het waterpololidmaatschap.
 • Waterpololeden onder de 16 jaar hebben de mogelijkheid om naast hun waterpolotrainingen deel te nemen aan de zwemtraining.
 • Alle leden die de leeftijd van 16 jaar bereiken worden verplicht een vrijwilligerstaak te dodelijk. afhankelijk van de sportdiscipline kan dit onder andere de jureren van wedstrijden van het leiden van wedstrijden zijn. Ter ondersteuning is het voor duikers genomen van belang een cursus te volgen.